Actievoorwaarden Winactie Seraflex

Wedstrijd wordt georganiseerd door De Stoffenstraat BVBA

Deelname actie

1. Deelname aan acties is kosteloos.
2. Deelname vindt plaats wanneer je op De Stoffenstraat social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
3. Eenmalige deelname per persoon.
4. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
5. Medewerkers van De Stoffenstraat zijn uitgesloten van deelname aan acties.
6. De looptijd van de winactie voor de Seraflex garenkast is tot zaterdag 22 mei 2021 om 12u00.
7. De Stoffenstraat is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgave van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van De Stoffenstraat nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
3. Op alle acties is Belgisch recht van toepassing.

Winnaar
1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar ook per e-mail op de hoogte gesteld.
3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
4. De Stoffenstraat is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.