Privacy Policy

U kunt DeStoffenstraat.com website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze onderneming, activiteiten, en diensten zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Enkel als u bepaalde diensten op onze website wilt gebruiken (zoals bestellen), moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal DeStoffenstraat.com ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die DeStoffenstraat.com verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van DeStoffenstraat.com, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. DeStoffenstraat.com geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat DeStoffenstraat.com persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

2. Doel van verwerking
Bij wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties:

DeStoffenstraat.com verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Bij registratie om diensten te ontvangen (zoals toegang tot nieuwsbrieven, specifieke informatie en dergelijke) verwerkt DeStoffenstraat.com de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van DeStoffenstraat.com. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de betrokken website (zowel e-mail als postadres toevoegen). In de informatiemails die DeStoffenstraat.com u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.

3. Toelating voor verwerking
Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u DeStoffenstraat.com uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als DeStoffenstraat.com uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal hij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de gegevens die DeStoffenstraat.com over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van DeStoffenstraat.com verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster van de betrokken website.

5. Gebruik van "cookies"
Soms zal DeStoffenstraat.com website gebruik maken van zogenaamde "cookies", dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.